Tankkeuring

 

    Heeft u geen groene dop op uw tank?

    Wilt uw brandstofleverancier niet meer leveren?

    Heeft u gemerkt dat uw tankkeuring verlopen is?

 

Dit zijn allemaal problemen die ervoor kunnen zorgen dat u tijdens de winter in de koud zit. Gelukkig kan dit met een kleine moeite zeer snel opgelost worden. Wij keuren zowel onder- als bovengrondse brandstofreservoirs en dit zowel particulier als industrie.

 

Verder verkopen en plaatsen wij ook de benodigde armaturen als zijnde: overvulbeveiligingen (tanksondes en/of tankfluiten), vulmonden, lekdetectiesystemen, peilmeters, …

 

Wat zegt de wetgeving?

 

    Particulier

        Voor een ondergronds brandstofreservoir tot 5000l is er een verplichte 5 jaarlijkse controle.

        Voor een ondergronds brandstofreservoir boven 5000l is er een verplichte 2 jaarlijkse controle.

        Voor een bovengronds brandstofreservoir tot 5000l is er een verplichte éénmalige controle bij indienststelling van het mazoutreservoir.

        Voor een bovengronds brandstofreservoir boven 5000l is er een verplichte 3 jaarlijkse controle.

    Industrie

        Voor een ondergronds brandstofreservoir is er een verplichte 2 jaarlijkse controle.

        Voor een bovengronds brandstofreservoir is er een verplichte 3 jaarlijkse controle.

 

Hoe gaan wij te werk bij een keuring?

 

  •     Visuele controle van de installatie
  •     Controle op water en slib
  •     Controle van werking overvulbeveiliging
  •     Controle lekdetectiesysteem
  •     Dichtheidsproef door middel van ultrasone test ( enkel op een ondergronds mazoutreservoir)

        Na beëindiging van deze testen ontvangt u van ons, indien alles in orde is, een nieuwe groene dop en een conformiteitsattest.

 

 

Camera-inspecties

 

Heeft u last van rioolgeur? Heeft u problemen met steeds terugkomende verstoppingen? Heeft u problemen met lekkage? Dan kan een camera-inspectie een kijk op de oplossing geven.

 

Wij voeren inspecties uit in zowel kleine als grote afvoerbuizen. Men kan het volledige traject van de camera volgen door middel van een beeldscherm. De inspectie kan van begin tot einde opgenomen worden op een SD-kaart en kan op deze manier bij het inspectierapport afgeleverd worden. In geval van een verzekeringskwestie kan men op deze manier een zeer gedocumenteerd rapport afgeven.

 

Had u graag een klare kijk gehad over de staat van uw schouw , ventilatiekanalen, regenwaterafvoer, … . Ook dit is geen probleem voor ons.

 

Als blijkt uit de inspectie dat u een verstopping heeft, dan kunnen wij u ook hiermee helpen.